Politica în domeniul calităţii

Politica noastră privind calitatea

Obţinem înalta calitate a prestărilor noastre prin ...

- o conştiinţă a calităţii bine însuşită
- orientarea tuturor proceselor din întreprindere spre aşteptările clienţilor noştri
- reacţie foarte rapidă şi flexibilă la cerinţele clientului
- experienţă cumulată în mulţi ani de activitate
- măsuri de evitare a greşelilor şi promovarea calităţii în toate fazele de producţie

CERTIFICAT ISO